Välkommen!

Vi hoppas inspirera och delge kunskap till dig som arbetar med eller runt införande och användning av GPS-larm eller annan välfärdsteknik. Framför dig ser du resultatet av ett mångårigt arbete där 14 kommuner samverkat med kunskapsintensiva partners för att skapa förutsättningar att kunna införa välfärdsteknik och specifikt GPS-larm i stor skala.

I ett forskning och utvecklingsprojekt har det skapats kommunikationsstöd, förklaringsmodeller, verktyg för införandet och användande samt gjorts omfattande omvärldsbevakning. Resultaten finns nu att tillgå.

Hemsidan hämtar mycket av sin grund i de två rapporterna.

Vilken yrkesroll har du?

Vem är du till för?

Utforska

Fullständig information om detta kommer publiceras mars-april.