Kunskapsbanken


Rapporter

Forskningsstudie – Nyttoeffekter med GPS-larm
Etiska riktlinjer för nyttjande av GPS-larm
Norskt forskningsprojekt om GPS-larm vid demenssjukdom 2011-2012
Mobila trygghetslarm med GPS-funktion

Utbildningar