Kunskapsbanken


Rapporter och underlag

Offentlig rapport – Välfärdsteknik, en studie av användningen av bl.a. gps-larm
Underlag – Att tänka på vid upphandling och införande av GPS-larm
Offentlig rapport – Kostnadsnyttoanalys: Införande av välfärdsteknik
Forskningsrapport – Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga
Underlag – Etiska riktlinjer vid nyttjande av GPS-larm
Forskningsrapport – Trygge spor, norskt forskningsprojekt om GPS-larm vid demenssjukdom
Beslutsunderlag – Nora – Mobila trygghetslarm med GPS-funktion

Utbildningar