Deprecated: version_compare(): Passing null to parameter #2 ($version2) of type string is deprecated in /www/webvol18/lj/kr6vqfcdcawt3ek/mobilatrygghetslarm.se/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/experiments/manager.php on line 170
Underlag – Att tänka på vid upphandling och införande av GPS-larm – Mobilatrygghetslarm.se

Underlag – Att tänka på vid upphandling och införande av GPS-larm

Detta underlag är framtaget som ett resultat av forskning- och utvecklingsprojektet, (FoU-projektet), Utvecklingssamverkan GPS-larm. Fler än tio kommuner har i projektet samverkat med leverantören Posifon AB för att skapa förutsättningar för att kunna införa GPS-larm på ett kvalitetssäkrat sätt, till gagn för alla dem som den kommunala omsorgen har ett ansvar för.

Inför införande av välfärdsteknik är det av stor vikt att säkerställa att upphandling och kommunens organisering medger ett aktivt användande av funktionen och dess fördelar. Underlaget har därför ambitionen att belysa dessa båda perspektiv, även om fokus är på erfarenhetsutbyte inför upphandling.

I dokumentet har vi skrivit ner våra slutsatser utifrån diskussionerna i FoU-projektet. Parterna har aktivt arbetat tillsammans under flera år för att skapa acceptans och förtroende för tjänsten GPS-larm samt säkerställa arbetsmetodiken utifrån kommuners olika förutsättningar och organisering. Posifon har även bidragit med sina erfarenheter av upphandling i övriga nordiska länder.