Rapport IBIC välfärdsteknik

Läs delar av eller hela underlagsrapporten – När goda intentioner försämrar – via nedanstående kapitelindelning.

Det går även att ladda ned hela rapporten via länken till höger.

Via fliken Välkommen! kan ni enkelt klicka er in på de kapitel som främst berör er yrkesroll.

Sammanfattning
Bakgrund
Inledning
Metod
Definitioner

Faktadel

Faktadel: IBIC, Individens behov i centrum
Faktadel: ICF, klassifikation av funktionstillstånd, funktionhinder och hälsa
Faktadel: Användning av ICF i IBIC
Faktadel: Nationell informationsstruktur, NI
Faktadel: IBIC i processen för välfärdsteknik
Faktadel: Förfrågningsunderlag och ersättningsmodeller

Resultatdel

Resultatdel: Individprocessen ur hälso- och sjukvård respektive socialtjänstens perspektiv
Resultatdel: De involverande personerna och deras förutsättningar
Resultatdel: Utmaningarna med dagens förfrågningsunderlag och ersättningsmodeller
Resultatdel: Genomförandeplaner
Resultatdel: Konsekvenserna av användandet av IBIC

Avslutande

Slutsatser
Diskussion och egna reflektioner
Källor
Bilaga – Om författarna och forsknings- och utvecklingsprojekt