Deprecated: version_compare(): Passing null to parameter #2 ($version2) of type string is deprecated in /www/webvol18/lj/kr6vqfcdcawt3ek/mobilatrygghetslarm.se/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/experiments/manager.php on line 167
När goda intentioner försämrar – Underlagsrapport SOU 2020:14 – Mobilatrygghetslarm.se

När goda intentioner försämrar – Underlagsrapport SOU 2020:14

Denna rapport är framtagen för SOU 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst/Välfärdsteknik inom äldreomsorgen i syfte att belysa och fördjupa kunskapen om hur omsorgens kvalitet och användandet av välfärdsteknik påverkas av de utmaningar som finns kopplat till förfrågningsunderlag, ersättningsmodeller och genomförandeplaner samt införandet av IBIC.

Slutsatserna är att dagens modeller, var och en samt tillsammans, riskerar att bromsa kommunernas användning av välfärdsteknik samt kan förstärka en utveckling som innebär beslutsförskjutning, ojämlik vård och omsorg, försämrad arbetsmiljö samt ökande ekonomiska kostnader. Kommuner som använder externa utförare enligt LOV, bör vara uppmärksamma och analysera effekterna av att införa IBIC noggrant.

Läs delar av eller hela underlagsrapporten – När goda intentioner försämrar – via nedanstående kapitelindelning.

Det går även att ladda ned hela rapporten via länken till höger.

Via fliken Välkommen! kan ni enkelt klicka er in på de kapitel som främst berör er yrkesroll.

Sammanfattning
Bakgrund
Inledning
Metod
Definitioner

Faktadel

Faktadel: IBIC, Individens behov i centrum
Faktadel: ICF, klassifikation av funktionstillstånd, funktionhinder och hälsa
Faktadel: Användning av ICF i IBIC
Faktadel: Nationell informationsstruktur, NI
Faktadel: IBIC i processen för välfärdsteknik
Faktadel: Förfrågningsunderlag och ersättningsmodeller

Resultatdel

Resultatdel: Individprocessen ur hälso- och sjukvård respektive socialtjänstens perspektiv
Resultatdel: De involverande personerna och deras förutsättningar
Resultatdel: Utmaningarna med dagens förfrågningsunderlag och ersättningsmodeller
Resultatdel: Genomförandeplaner
Resultatdel: Konsekvenserna av användandet av IBIC

Avslutande

Slutsatser
Diskussion och egna reflektioner
Källor
Bilaga – Om författarna och forsknings- och utvecklingsprojekt