Deprecated: version_compare(): Passing null to parameter #2 ($version2) of type string is deprecated in /www/webvol18/lj/kr6vqfcdcawt3ek/mobilatrygghetslarm.se/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/experiments/manager.php on line 167
Källor – Mobilatrygghetslarm.se

Källor

Vad har IVO sett 2018? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för verksamhetsåret 2018

Ställa krav på kvalitet och följa upp – en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre ISBN 978-91-7555-013-8 Artikelnr 2013-1-6
Publicerad www.socialstyrelsen.se , januari 2013

Johansson, S. (2002). Den sociala omsorgens akademisering, Liber AB; Stockholm

Stadsrevisionen i Stockholm (2007). Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. http://www.stockholm.se/Extern/Templates/InfoPage.aspx?id=34530

Socialstyrelsens vägledning Individens behov i centrum, Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av individens behov utifrån ICF (2016) https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-6-26.pdf

Vad ska dokumenteras i socialtjänsten?
https://div.socialstyrelsen.se/juridiskt-stod/dokumentation-vad-ska-dokumenteras-i-socialtjansten

Socialstyrelsen, Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/klassifikationer-och-koder/2003-4-1.pdf

https://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/Models

https://div.socialstyrelsen.se/juridiskt-stod/dokumentation-vad-ska-dokumenteras-i-socialtjansten

https://skr.se/download/18.410d01c916f1aa3a48e29a25/1576842151285/Presentation%20om%20hemtjanstersattningar%202019.pdf

https://skr.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemochersattningsmodeller/socialomsorg/ersattningssystem/ersattningssystemhemtjanst2019.31355.html

https://skl.se/download/18.5849baa816a05f83251457ca/1555069522090/Karta-samlad-statistik,-tj%C3%A4nster-LOV-trend-april-2019.pdf

Öppna jämförelser, äldreomsorg (2019),

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2019-6-9.pdf

Vägledning för införande och användande av GPS-larm i stor skala (2020), www.mobilatrygghetslarm.se