Deprecated: version_compare(): Passing null to parameter #2 ($version2) of type string is deprecated in /www/webvol18/lj/kr6vqfcdcawt3ek/mobilatrygghetslarm.se/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/experiments/manager.php on line 170
Bilaga – Om författarna och forsknings- och utvecklingsprojekt – Mobilatrygghetslarm.se

Bilaga – Om författarna och forsknings- och utvecklingsprojekt

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Projektet Utvecklingssamverkan GPS-larm initierades 2015 genom en dialog mellan leverantören Posifon och de femton kommuner som då var mest aktiva användare av GPS-larm. Tillsammans konstaterades att kommunerna inte hade förutsättningar att kunna införa GPS-larm i någon större skala. Tjänsterna som erbjuds kommunerna var inte mogna för att användas inom omsorgen men framförallt så fanns det ett antal organisatoriska frågor som behövde klargöras och en otydlighet kring vad myndigheter tyckte om användandet. Detta även om tjänsterna använts i fem år och nyttan var utvärderade vetenskapligt med ett positivt resultat. Åtta kommunala aktörer, (Östersunds kommun, Västerås Stad, Eskilstuna kommun, Örebro kommun, Uddevalla kommun, Gävle kommun, Trelleborgs kommun och Tre Stiftelser i Göteborg) valde att medverka med såväl pengar som arbetstid i projektet. De har sedan tillsammans med Posifon utvecklat tydligare arbetsmetodik kring användandet av GPS-larm, utvecklat ett nytt verksamhetssystem för GPS-larm, PosifonCare, samt aktivt analyserat alla de frågor som utgör hinder och utmaningar i anslutning till införandet av GPS-larm och annan välfärdsteknik. Projektet har sedan dess utökats med andra kommuner och en finansiering från Vinnova.

Under 2020 kommer projektet publicera en skrift med fördjupade resonemang kring införandet av välfärdsteknik utifrån de olika processteg som sker i en omvårdnadsprocess samt analyserar många av de frågor som kommuner står inför när de ska införa den specifika tjänsten GPS-larm/mobila trygghetslarm. Skriften Vägledning för införande och användning av GPS-larm i stor skala har skrivits av kommunrepresentanterna ihop med nedanstående författare.

Som en avknoppning av projektet så har forskningsprojekt, Kvalitetssäkra mobila trygghetslarm med träningsmiljö, initierats tillsammans med forskare från Högskolan i Skövde. I detta projekt medverkar Göteborgs Stad, Skövde kommun, Mellerud kommun, Örebro kommun, Nora kommun, Höörs kommun, SPF Elin, Posifon, Högskolan i Skövde och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Tillsammans ska de utveckla en spelbaserad träningsmiljö för omsorgspersonal som kan kvalitetssäkra kommunernas larmhantering. Forskarna, som arbetar med Serious gaming, har utvecklat liknande spel tidigare för polis och räddningstjänsten. De utvecklar nu en vetenskapligt baserad spelmiljö tillsamman med kommunerna då de insett att komplexiteten i omsorgens larmhantering är minst lika hög som för ambulans och räddningspersonal.

Författarna

Huvudförfattaren Anna-Lena Oskarsson är utbildad beteendevetare, med inriktning Social omsorg, och valde att under sin utbildningstid även att utbilda sig inom biståndsbedömning med ICF. Efter studierna arbetade hon som chef inom omsorgen under närmare 10 års tid i flera kommuner av varierande storlek samt i olika verksamheter. Kvalitetsfrågor samt de ekonomiska förutsättningarna som ges och mot vilka direktiv och mål som verksamheten styrs har varit ett stort intresse. 2018 gjorde hon ett karriärsutbyte och tog rollen som Ambassadör för välfärdsteknik hos företaget Posifon AB, som arbetar som leverantör av välfärdsteknik till omsorgen. I den rollen så har hon haft möjlighet att besöka ett stort antal av Sveriges kommuner och diskutera införandet av välfärdsteknik med dem. Inom ramen för tjänsten har hon också engagerat sig i forsknings- och utvecklingsprojektet, Utvecklingssamverkan GPS-larm.

Henrik Essunger är projektledare för FoU-projektet Utvecklingssamverkan GPS-larm och det Vinnovafinansierade forskningsprojektet Kvalitetssäkra mobila trygghetslarm med träningsmiljö. Utöver det är han VD i Posifon och initiativtagare till och verksamhetsansvarig för den ideella rörelsen Landräddningen. Henrik har växt upp med en far med dåligt närminne och fick tidigt lära sig att ta stort eget ansvar. Han är utbildad civilekonom och har ägnat stora delar av sitt yrkesliv till att starta och utveckla samhällsnyttiga verksamheter. I 15 års tid arbetade han med utvecklingsfrågor kopplat till Västsveriges högskolor och universitet. Han har startat två inkubatorer och en science park. 2009 valde han att fokusera sitt arbete på de utmaningar som finns kopplat till den kommunala omsorgen. Sedan dess har han diskuterat införande av välfärdsteknik med en stor del av Sveriges kommuner, myndigheter och hjälpmedelscentraler. Han har förutom de egeninitierade initiativen medverkat i flera forsknings- och utvecklingsprojekt, föreläst om välfärdsteknik inom vård- och omsorg och agerat som rådgivare i olika sammanhang.

Ella Kolkowska är lektor i informatik och verksam inom forskningsmiljön Centre for Empirical Research on Information Systems (CERIS) på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Vid CERIS bedriver Kolkowska forskning inom områdena informationssäkerhet samt personlig integritet i relation till utveckling och användning av ”smart” teknik för äldre. Ellas forskning har publicerats såväl vetenskapligt som resultat av kommunala utvecklingsprojekt. Ellas arbete inom området har lett till nya tankar och utvecklande av resonemang som varit viktiga i arbetet. Ella har med sin forskningsbakgrund ansvarat för metodiken och att säkerställa kvaliteten i de framtagna resultaten i rapporten.