Deprecated: version_compare(): Passing null to parameter #2 ($version2) of type string is deprecated in /www/webvol18/lj/kr6vqfcdcawt3ek/mobilatrygghetslarm.se/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/experiments/manager.php on line 167
Offentlig rapport – Välfärdsteknik, en studie av användningen av bl.a. gps-larm – Mobilatrygghetslarm.se

Offentlig rapport – Välfärdsteknik, en studie av användningen av bl.a. gps-larm

Socialstyrelsen gjorde under hösten 2017 en intervjustudie i tolv kommuner. Enskilda, anhöriga, personal och beslutsfattare intervjuades. Syftet var att ta fram kunskap om hur användandet av välfärdsteknik i form av trygghetskameror och gps-larm påverkar tillvaron för de enskilda och deras anhöriga och närstående, hur tekniken påverkar personalens arbetssituation och vad införandet av välfärdstekniken innebär organisatoriskt och ekonomiskt för kommunerna.

Studien visar att trygghetskamerorna upplevs positivt av enskilda och anhöriga, personalens arbetssituation förbättras och kommunen gör effektivitetsvinster. Även gps-larmen upplevs till stora delar positivt av enskilda och anhöriga. Organisationen och arbetssätten kring gps-larmen är dock inte utvecklade i alla kommuner och vinsterna med gps-larmen är inte lika lätta att påvisa när det gäller effektiviteten. I rapporten redovisar Socialstyrelsen flera slutsatser av intervjustudien.