Kontakt

Undrar du över något? Tveka inte att ta kontakt med oss!

Anna-Lena Oskarsson

Ambassadör för välfärdsteknik på Posifon

anna-lena.oskarsson@posifon.se

Henrik Essunger

VD på Posifon

henrik.essunger@posifon.se

Ella Kolkowska

Forskare på Örebro universitet

ella.kolkowska@oru.se