Vilken yrkesroll har du?

Undersköterska

LSS-personal

Sjuksköterska

Handläggare

Förvaltningsledning

Enhetschef

Digitaliseringsledare

Upphandlare