Vem är du till för?

Mats, 75 år, aktiv senior

Ove, 76 år, medelsvår demenssjukdom

Joakim, 24 år, bor i en gruppbostad

Gun, 88 år, långt gången demenssjukdom